Σπορά:

 • Εποχή: Μάιο – Ιούνιο
 • Βάθος: 2,5 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 12 – 20oC
 • Βέλτιστη: 18 – 24oC
 • Μέγιστη: 25 – 32οC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Ωΐδιο
 • Pythiumspp
 • Κλαδοσπορίωση
 • Αλτερναρίωση
 • Βοτρύτης
 • Σκληρωτινίαση
 • Διδυμέλλα
 • Βερτισιλλίωση
 • Φουζάριο
 • Σήψη ριζών και στελέχους
 • Βακτηριακή σήψη στελέχους
 • Βακτηριακή κηλίδωση φύλλων
 • Γωνιώδης κηλίδωση φύλλων
 • Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς
 • Ιός του πράσινου ποικιλοχλωρωτικού μωσαϊκού

Εχθροί:

 • Λιριόμυζα
 • Αλευρώδεις
 • Θρίπες
 • Τετράνυχος
 • Αφίδες
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr