Σπορά:

 • Εποχή: Σεπτέμβριο – Οκτώβριο
 • Βάθος: 1,5 – 2 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 0 – 10oC
 • Βέλτιστη: 16 – 25oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 7,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Μάιο, Ιούνιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Αυτόματες συλλεκτικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Ramulariacynarae
 • Ωΐδιο
 • Ίωση

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Πυραμείς
 • Κασσίδα
 • Σαλιγκάρια

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr