Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Βάθος: 3 – 5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 18oC
 • Βέλτιστη: 18 – 26oC
 • Μέγιστη: 26 – 30οC

Έδαφος:

 • Μέσης σύστασης, ελαφρά, βαθιά, γόνιμα, στραγγερά

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,0 – 6,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: 20 – 25 Ιουλίου
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Ωΐδιο
 • Αδρομυκώσεις
 • Βοτρύτης
 • Ιοί

Εχθροί:

 • Λιριόμυζα
 • Θρίπες
 • Αφίδες
 • Τετράνυχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr