Σπορά:

 • Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο
 • Βάθος: 1,5 – 2 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 16oC
 • Βέλτιστη: 16 – 28oC
 • Μέγιστη: 27 – 28oC

Έδαφος:

 • Αμμώδη και οργανικά (χουμώδη)

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Αυτόματες συλλεκτικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Κερκόσπορα
 • Σκληροτίνια
 • Αλτενάρια
 • Βακτηρίωση
 • Βοτρύτης
 • Ιώδης αποσύνθεση ρίζας

Εχθροί:

 • Ψύλλα
 • Σιδηροσκώληκας
 • Πεταλούδα
 • Νηματώδεις

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org