Σπορά:

 • Εποχή: Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο
 • Βάθος: 2 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 18oC
 • Βέλτιστη: 18 – 27oC
 • Μέγιστη: 27 – 35oC

Έδαφος:

 • Γόνιµα
 • Ζεστά
 • Ελαφρά

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Τήξη σπορείων
 • Περονόσπορος
 • Βοτρύτης
 • Σκληρωτίνια
 • Ωΐδιο
 • Αδρομυκώσεις

Εχθροί:

 • Τετράνυχος
 • Αλευρώδης
 • Σκαθάρια
 • Παπαδίτσα πεπονιού

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr