Σπορά:

 • Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο
 • Βάθος: 0,5 – 1,5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 0 – 15oC
 • Βέλτιστη: 15 – 20oC
 • Μέγιστη: 24 – 30οC

Έδαφος:

 • Γόνιµα
 • Μέσης σύστασης

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο, Μάιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Τήξη σπορείων
 • Περονόσπορος
 • Βοτρύτης
 • Σκληροτίνια
 • Ωΐδιο
 • Αδρομυκώσεις
 • Αλτεναρίωση
 • Ανθράκωση
 • Μωσαϊκό
 • Μεγαλονεύρωση
 • Περιφερειακό κάψιμο φύλλων

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Αλευρώδης
 • Θρίπας
 • Σαλιγκάρια
 • Έντομα εδάφους

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org