Σπορά:

 • Εποχή: Μάιο, Ιούνιο
 • Βάθος: 1 – 1,5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 18 – 20oC
 • Βέλτιστη: 20 – 22oC
 • Μέγιστη: 22 – 32οC

Έδαφος:

 • Μέσης μέχρι ελαφριάς σύστασης, γόνιμο με πολύ καλή αποστράγγιση

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

 


Ασθένειες:

 • Βερτισιλλίωση
 • Φελλώδης σηψιρριζία
 • Ριζοκτόνια
 • Φουζάριο
 • Τήξεις σπορίων
 • Τεφρά σήψη
 • Αλτεναρίωση
 • Περονόσπορος
 • Σκληροτίνια
 • Έλκος στελέχους
 • Ωΐδιο

Εχθροί:

 • Λιριόμυζα
 • Βρωμούσες
 • Τετράνυχος
 • Δορυφόρος
 • Αφίδες
 • Αλευρώδης
 • Θρίπες
 • Έντομα εδάφους
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr