Σπορά:

 • Εποχή: Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο
 • Βάθος: 2 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 16 – 20oC
 • Βέλτιστη: 24 – 28oC
 • Μέγιστη: 28 – 30oC

Έδαφος:

 • Ελαφρά αμμώδη μέχρι τα αργιλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Αδρομυκώσεις
 • Ωΐδιο
 • Σεπτόρια

Εχθροί:

 • Έντομα εδάφους
 • Νηματώδεις
 • Αφίδες
 • Τετράνυχος

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr