Σπορά:

 • Εποχή: Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο
 • Βάθος: 1 – 1,5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 20oC
 • Βέλτιστη: 20 – 29oC
 • Μέγιστη: 29 – 32οC

Έδαφος:

 • Μέσης σύστασης, γόνιμο, πλούσιο σε οργανική ουσία, να διαθέτει υγρασία και να στραγγίζει καλά

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Αδρομυκώσεις
 • Ωΐδιο
 • Καρκίνος σταυρανθών
 • Σκληρωτίνια
 • Αλτερνάρια
 • Βακτηρίωση
 • Κιτρίνισμα φύλλων
 • Τροφοπενία βορίου
 • Τροφοπενίαμολυβδένιο
 • Άνοιγμα ανθοκεφαλών
 • Μη σχηματισμός ανθοκεφαλών

Εχθροί:

 • Πιερίς
 • Μύγα
 • Αφίδες
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org