Σπορά:

 • Εποχή: Ξεκινά από το Δεκέμβριο για πρώιμες καλλιέργειες και συνεχίζεται μέχρι το Μάρτιο ή και αργότερα για τις όψιμες καλλιέργειες
 • Βάθος: 1 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 12oC
 • Βέλτιστη: 20 – 27oC
 • Μέγιστη: 30 – 38oC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Αμμώδη

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο του 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Η συγκομιδή των καρπών ξεκινάει από το στάδιο μετά την αλλαγή του χρώματος του καρπού από πράσινο σε κόκκινο
 • Εποχή: Καλοκαίρι
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρι ή με μηχανήματα (αν η σοδειά προορίζεται για επεξεργασία του προϊόντος)

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Pythiumspp
 • Φυτοφθόρα
 • Ριζοκτόνια
 • Φελλώδης σηψιρριζία
 • Σκληροτινίαση
 • Σκληροτίαση
 • Αδρομυκώσεις
 • Αλτερναρίωση
 • Βοτρύτης
 • Ωΐδιο
 • Κλαδοσπορίωση
 • Βακτηριακό έλκος
 • Βακτηριακή στιγμάτωση
 • Βακτηριακή κηλίδωση
 • Βακτηριακή μάρανση
 • Νέκρωση εντεριώνης
 • Ιός του κίτρινου καρουλίασματος των φύλλων της τομάτας
 • Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας
 • Ιός του θαμνώδους νανισμού της ντομάτας
 • Ιός του μωσαϊκού του καπνού
 • Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς
 • Ιός του μωσαϊκού της ντομάτας
 • Ιός του ίκτερου των νεύρων της ντομάτας
 • Ιός Υ της πατάτας

Εχθροί:

 • Tutaabsoluta
 • Λιριόμυζα
 • Κάμπιες
 • Αφίδες
 • Τετράνυχος
 • Ακάριαργύρωσης
 • Βρωμούσες
 • Αλευρώδης
 • Θρίπες
 • Έντομα εδάφους
 • Νηματώδεις

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org