Σπορά:

 • Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο
 • Βάθος: 3 – 5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 8 – 13oC
 • Βέλτιστη: 10 – 20oC
 • Μέγιστη: 24 – 35oC

Έδαφος:

 • Αμμώδη
 • Αμμοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια και μηχανές

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Κερκόσπορα
 • Σκληροτίνια
 • Ριζοκτονία

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Σιδηροσκώληκας
 • Φυλλορύχτης
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org