Σπορά:

 • Εποχή: Χειμώνα (Δεκέμβριο – Μάρτιο) και  Καλοκαίρι (Ιούλιο – Σεπτέμβριο)
 • Βάθος: 7 – 15 cm (Ανάλογα το έδαφος)

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 15oC
 • Βέλτιστη: 15 – 22oC
 • Μέγιστη: 22 – 29oC

Έδαφος:

 • Αµµώδη
 • Αµµοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 4,8 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Άνοιξη – Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρι ή με μηχανήματα (πατατοεξαγωγέας)

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Αλτεναρίωση
 • Βερτισιλλίωση
 • Σκληρωτινίαση
 • ∆ακτυλιωτή σήψη
 • Καστανή σήψη
 • Μελάνωση λαιµού
 • Καρούλιασμα φύλλων
 • Ράβδωση πατάτας
 • Μωσαϊκό
 • Κοίλη καρδιά
 • Ρήξη κονδύλων
 • Κονδυλοποίηση φύτρων
 • Ηλιακά εγκαύματα
 • Πρασίνισμα κονδύλων
 • Ζημιές από ψύξη κονδύλων

Εχθροί:

 • Δορυφόρος
 • Φθοριμαία
 • Αφίδες
 • Σιδηροσκώληκες
 • Σποντόπτερα
 • Αγροτίδες
 • Βρωμούσες
 • Λιριόμυζα
 • Χρυσονηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr , www.gemma.gr