Σπορά:

 • Εποχή: Μάιο, Ιούνιο
 • Βάθος: 3 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 18oC
 • Βέλτιστη: 18 – 24oC
 • Μέγιστη: 24 – 32οC

Έδαφος:

 • Αμμώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Ωΐδιο
 • Αλτερναρίωση
 • Ανθράκωση
 • Βερτισιλλίωση
 • Βοτρύτης
 • Φουζαρίωση
 • Σήψη ριζών και στελέχους
 • Κλαδοσπορίωση
 • Διδυμέλλα
 • Ριζοκτόνια
 • Σκληρωτινίαση
 • Φυτοφθόρα
 • Γωνιώδης κηλίδωση
 • Βακτηριακή κηλίδωση
 • Ιός κίτρινου μαρασμού
 • Ιός μωσαϊκού αγγουριάς
 • Ιός μωσαϊκού καρπουζιάς
 • Ιός μωσαϊκού κολοκυθιάς

Εχθροί:

 • Κομβονηματώδεις
 • Ηλέμεια
 • Χρύσωπας
 • Πυραλίδα
 • Μελίγκρα της πεπονιάς
 • Θρίπες
 • Τετράνυχος
 • Αλευρώδης του καπνού

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr