Σπορά:

 • Εποχή: Μάιο, Ιούνιο
 • Βάθος: 0,5 – 1 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 12 – 20oC
 • Βέλτιστη: 20 – 25oC
 • Μέγιστη: 22 – 30οC

Έδαφος:

 • Αμμώδη
 • Πηλώδη εδάφη

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 6,8

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Pythiumspp
 • Φυτοφθόρα
 • Ριζοκτόνια
 • Φελλώδης σηψιρριζία
 • Σκληροτινίαση
 • Σκληροτίαση
 • Αδρομυκώσεις
 • Αλτερναρίωση
 • Βοτρύτης
 • Ωΐδιο
 • Ανθράκωση
 • Κλαδοσπορίωση
 • Σήψη καρπών
 • Βακτηριακή στιγμάτωση
 • Βακτηριακή κηλίδωση
 • Ιός του κίτρινου καρουλίασματος των φύλλων της τομάτας
 • Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας
 • Ιός του θαμνώδους νανισμού της ντομάτας
 • Ιός του μωσαϊκού του καπνού
 • Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς

Εχθροί:

 • Λιριόμυζα
 • Κάμπιες
 • Αφίδες
 • Τετράνυχος
 • Ακάριαργύρωσης
 • Βρωμούσες
 • Αλευρώδης
 • Θρίπες
 • Έντομα εδάφους
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr