Ανάμεσα σε δύο δρόμους υποστηρίζει η Κομισιόν πως θα πρέπει να κινηθεί το νέο πρασίνισμα το οποίο θα λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων για κάθε επιλέξιμη έκταση ή επιλέξιμο ζώο που θα δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε ανεξαρτήτως αριθμού δικαιωμάτων.

 

Συγκεκριμένα, µε βάση τη συμβιβαστική λύση την οποία προωθεί η Κομισιόν, η Ελλάδα, καλείται να επιλέξει είτε να αφιερώσει το 22% των άμεσων ενισχύσεων στα νέα αυτά εργαλεία το 2023 και έως το 2027 να φτάσει ποσοστό 30%. Είτε, να αφιερώσει ένα 25% σταθερό ποσοστό για την περίοδο 2023-2027. Στην πρώτη περίπτωση οι Έλληνες αγρότες θα δουν σταδιακή µμείωση της αξίας των δικαιωμάτων τους  έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και στη δεύτερη περίπτωση η μείωση θα είναι «άπαξ» από το 2023. Όσα χρήματα περισσεύουν από αυτό το καθεστώς τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (περίοδος εξοικείωσης), θα μπορούν να πάνε σε άλλα καθεστώς, και εκτός απροόπτου, η Ελλάδα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, θα τα διαθέτει ξανά πίσω στη βασική πληρωμή.

Προς το παρόν κανείς δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει από τις ελληνικές αρχές για το πώς θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του νέου πρασινίσματος, δηλαδή ποιες δράσεις ακριβώς θα ενεργοποιούνται ετησίως ώστε ο αγρότης που εντάσσεται σε αυτές να συμπληρώνει τις απώλειες από το πρασίνισμα. Φυσικά και το ποσό ανά στρέμμα σε αυτή την περίπτωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάντως, οι παραγωγοί μπορούν να υπολογίσουν σίγουρα πως από το 2023 πρασίνισμα δεν θα μπαίνει στην τσέπη τους, µε την αξία των δικαιωμάτων τους (στην οποία προσµετράται και το πρασίνισμα) να επαναϋπολογίζεται αναλόγως. Υπενθυμίζεται πως ένα δικαίωμα ενίσχυσης σήμερα αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα γης και η αξία του ισούται µε το άθροισα της Βασικής και Πράσινης ενίσχυσης, σύμφωνα µε τους Συμβούλους για τη νέα ΚΑΠ στη χώρα µας. Τώρα αν μπορούν να βρουν έναν τρόπο οι ελληνικές αρχές να «μαγειρέψουν» τα πράγματα ώστε η μείωση στην αξία δικαιωμάτων να µην είναι θεαματική, αυτό μένει να φανεί. Μέχρι τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο άλλωστε, θα πρέπει να βγει στη δημοσιότητα το προσχέδιο του Εθνικού Φακέλου και έως τον Δεκέμβριο του 2021 να κατατεθεί στην Κομισιόν.

Πριμ αμειψισποράς, αγρανάπαυσης και μόνιμων βοσκοτόπων

Η ενισχυμένη αμειψισπορά και η αγρανάπαυση σε κομμάτια των αροτραίων εκμεταλλεύσεων θα είναι δύο από τις επιδοματικές δράσεις του νέου πρασινίσματος (eco-schemes) που θα µπορούν να εντάσσονται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, σε ημερίδα σχετικά µε τη νέα ΚΑΠ που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ, Κ. Μακεδονίας την περασμένη εβδομάδα.  Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται και µία δράση διατήρησης του μόνιμου  βοσκότοπου, σύμφωνα µε το ρεπορτάζ.

 

Πηγή: www.agronews.gr 

Αφήστε μια απάντηση