Σπορά:

 • Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο
 • Βάθος: 1 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 18oC
 • Βέλτιστη: 18 – 22oC
 • Μέγιστη: 22 – 25οC

Έδαφος:

 • Bαθύ, μέσης σύστασης, γόνιμο και καλά αποστραγγιζόμενο

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,0 – 6,8

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Μαύρος λαιμός
 • Σκληρωτίνια
 • Αδρομυκώσεις
 • Αλτερνάρια

Εχθροί:

 • Πιερίς
 • Μύγα
 • Αφίδες
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org