Σπορά:

  • Εποχή: Σε ζεστά νότια μέρη, Οκτώβριο – Νοέμβριο. Στα πιο ψυχρά και ορεινά κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μάρτίου
  • Βάθος: 2 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

  • Ελάχιστη: 10 – 15oC
  • Βέλτιστη: 20 – 27oC
  • Μέγιστη: 27 – 35oC

Έδαφος:

  • Ουδέτερα
  • Ελαφρά όξινα εδάφη

pH:

  • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

  • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Άνοιξη – Καλοκαίρι
  • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρι

Ασθένειες:

  • Περονόσπορος
  • Σκληρωτίαση
  • Σκληρωτίνια
  • Ανθράκωση
  • Σκωρίαση
  • Βοτρύτης
  • Κηρώδης βλάβη

Εχθροί:

  • Κρεμμυδοφάγος
  • Θρίπας
  • Κόσσος
  • Βραχύκερος
  • Νηματώδης

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr, https://el.wikipedia.org