Σπορά:

 • Εποχή: Οκτώβριο, Νοέμβριο, Φεβρουάριο
 • Βάθος: 2 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 5 – 10oC
 • Βέλτιστη: 16 – 18oC
 • Μέγιστη: 18 – 25οC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Απρίλιο, Μάιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια και μηχανές που συνδέονται με τους ελκυστήρες

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Κερκόσπορα
 • Σκληροτίνια
 • Αδρομύκωση
 • Μωσαϊκό

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Φυλλοτρύτης

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr,https://el.wikipedia.org