Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο ή Άνοιξη
 • Βάθος: 2 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 15oC
 • Βέλτιστη: 15 – 25oC
 • Μέγιστη: 25 – 35οC

Έδαφος:

 • Αμμώδη
 • Αμμοπηλώδη
 • Πετρώδη
 • Αργιλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Ξηρική
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστική ή θεριστική μηχανή

Ασθένειες:

 • Περονόσπορος
 • Ramulariacynarae
 • Ωΐδιο
 • Ίωση

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Πυραμείς
 • Κασσίδα
 • Σαλιγκάρια

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org