Σπορά:

  • Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο
  • Βάθος: 2,5 – 3,5 cm

Θερμοκρασίες:

  • Ελάχιστη: 5 – 16oC
  • Βέλτιστη: 20 – 25oC
  • Μέγιστη: 25 – 35oC

Έδαφος:

  • Βαθιά, γόνιμα, ουδέτερα σε αντίδραση, με καλή στράγγιση.

pH:

  • Ιδανικό pH: 6,0 – 6,5

Άρδευση:

  • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

  • Εποχή: Σεπτέμβριο – Οκτώβριο
  • Μέθοδος Συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές

Ανθεκτικό σε Ασθένειες και Εχθρούς

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr