Σπορά:

 • Εποχή: Τέλη Φεβρουαρίου έως αρχές Μαρτίου
 • Βάθος: 1 – 2 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 0 – 10oC
 • Βέλτιστη: 10 – 22oC
 • Μέγιστη: 22 – 35οC

Έδαφος:

 • Βαριά αργιλώδη μέχρι ελαφρώς αμμώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5

Άρδευση:

 • Ξερικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι – Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Συλλογή με μηχανή

Ασθένειες:

 • Σκληρωτίνια
 • Βοτρύτης
 • Αλτενάρια
 • Βερτισιλλίωση
 • Καρκίνωση ρίζων
 • Μαύρος λαιμός
 • Φυτοφθόρα

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Πιερίς
 • Τετράνυχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org