Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο
 • Βάθος: 5 – 8 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 0 – 16oC
 • Βέλτιστη: 16 – 20oC
 • Μέγιστη: 20 – 35οC

Έδαφος:

 • Κόκκινα – καφέ και εύφορα, συχνά με χαλαζίτη, αλλά αναπτύσσεται εξίσου καλά και σε αμμώδη ή σχιστολιθικά εδάφη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Τέλη του χειμώνα ή αρχές της άνοιξης

Ασθένειες:

 • Αρμιλλαρία
 • Κερκοσπόρα

Εχθροί:

 • Ophelimuseucalypti
 • Ρυγχωτό σκαθάρι

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://eucalyptus.gr