Σπορά:

 • Εποχή: Μέσα Φεβρουαρίου
 • Βάθος: 2 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 3 – 4oC
 • Βέλτιστη: 19 – 22oC
 • Μέγιστη: 22 – 35οC

Έδαφος:

 • Βαθειά, καλής υδατοϊκανότητας, με καλή στράγγιση, μέσης γονιμότητας έως γόνιμα εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι – Φθινόπωρο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Συλλογή με μηχανή

Ασθένειες:

 • Ριζοκτόνια
 • Υγρή σήψη
 • Σκληρωτίνια
 • Κερκοσπορίωση
 • Ωΐδιο
 • Περονόσπορος
 • Αλτερναρίωση
 • Βερτισσιλίωση
 • Μαλακή σήψη
 • Βακτηριακή κηλίδωση
 • Ριζομανία
 • Ίκτερος
 • Μωσαϊκό
 • Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς
 • Κατσαρή κορυφή
 • Τροφοπενία αζώτου
 • Τροφοπενία ασβεστίου
 • Τροφοπενία βορίου
 • Τροφοπενία μαγγανίου
 • Τροφοπενία μαγνησίου
 • Τροφοπενία φωσφόρου
 • Κουσκούτα

Εχθροί:

 • Ψύλλος
 • Έντομα εδάφους
 • Ατομάρια
 • Κασσίδα
 • Κλεονός
 • Κολλέμβολα
 • Μηλολάνθη
 • Μπλανίουλος
 • Φυλλορύκτης τεύτλων
 • Νηματώδεις
 • Φυτομέτρης
 • Τιπούλα
 • Τανύμεκος
 • Οτιόρρυγχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr https://el.wikipedia.org