Σπορά:

 • Εποχή: Νωρίς την άνοιξη
 • Βάθος: 5 – 8 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 0 – 15oC
 • Βέλτιστη: 20 – 27oC
 • Μέγιστη: 27 – 38oC

Έδαφος:

 • Φτωχά αμμώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,0 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Νοέμβριο – Ιανουάριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Συγκομιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Pythiumspp.

Εχθροί:

 • Σεσάμια

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org