Σπορά:

 • Εποχή: 25 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Μαρτίου
 • Βάθος: 3 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 7 – 10oC
 • Βέλτιστη: 24 – 27oC
 • Μέγιστη: 29 – 32oC

Έδαφος:

 • Προσαρμόζεται καλά σε όλους τους τύπους εδάφους
 • Αποκλείονται μόνο τα ακραία αμμώδη και συνεκτικά εδάφη, τα αλατούχα, τα ψυχρά και κακώς στραγγισμένα εδάφη

pH:

 • Ιδανικό pH: 4,5 – 5,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αρχίζει μέσα Ιουνίου και τελειώνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Ωΐδιο
 • Περονόσπορος
 • Τήξεις σπορίων
 • Φυτοφθόρα
 • Αλτερναρίωση

Εχθροί:

 • Αλευρώδης
 • Αφίδες
 • Θρίπας
 • Σιδηροσκώληκας
 • Μηλολόνθη
 • Ζαβρός
 • Ψύλλος
 • Πράσινο σκουλήκι
 • Αγροτίδες
 • Φθοριμαία
 • Σποντόπτερα
 • Πυραούστα
 • Ηλέμεια
 • Τετράνυχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org