Σπορά:

 • Εποχή: Τέλος Απριλίου έως αρχές Ιουνίου
 • Βάθος: 2 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 10 – 15oC
 • Βέλτιστη: 15 – 27oC
 • Μέγιστη: 27 – 35οC

Έδαφος:

 • Καλά στραγγιζόμενα, αμμοπηλώδη, με ουδέτερη αντίδραση και υψηλή περιεκτικότητα σε χούμο

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 8,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Νοέμβριο – Ιανουάριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Στελεχοκοπτικές και χορτοδετικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Ριζοκτόνια
 • Pythiumspp
 • Βοτρύτης
 • Μαλακή σήψη

Εχθροί:

 • Έντομα εδάφους
 • Θρίπες
 • Αφίδες
 • Πράσινο σκουλήκι
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org