Σπορά:

 • Εποχή: Μέσα της άνοιξης
 • Βάθος: 4 – 8 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 20oC
 • Βέλτιστη: 24 – 28oC
 • Μέγιστη: 28 – 35οC

Έδαφος:

 • Αμμώδη
 • Αργιλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 4,5 – 8,3

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Ιούνιο – Ιούλιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Αλτενάρια
 • Βερτισιλλίωση
 • Σκληρωτίνια

Εχθροί:

 • Νηματώδεις

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org