Σπορά:

 • Εποχή: Απρίλιο – Μέσα Μαΐου
 • Βάθος: 1 – 3 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 16oC
 • Βέλτιστη: 21 – 26oC
 • Μέγιστη: 26 – 30οC

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδη έως πηλώδη που συγκρατούν υγρασία

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Χειμώνα – Άνοιξη
 • Μέθοδος Συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Ανθεκτικό σε Ασθένειες 


Εχθροί:

 • Τετράνυχος

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org