Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη (Μάρτιο – Μάιο)
 • Βάθος: 3 – 4 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 13 – 19oC
 • Βέλτιστη: 15 – 24oC
 • Μέγιστη:  24 – 29οC

Έδαφος:

 • Αμμώδη έως ακόμα και βαριά εδάφη

pH:

 • Ιδανικό pH: 6,5 – 7,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Άνοιξη – Καλοκαίρι (Απρίλιο – Ιούνιο)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Σκωρίαση
 • Φουζαρίωση
 • Ριζοκτονίαση
 • Ωΐδιο

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Μύγα
 • Κριόκερος
 • Τετράνυχος

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr https://el.wikipedia.org