Σπορά:

 • Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάρτιο, Απρίλιο
 • Βάθος: 1 – 1,5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 8 – 15oC
 • Βέλτιστη: 15 – 22oC
 • Μέγιστη: 22 – 30οC

Έδαφος:

 • Ελαφρά πήλο – αμμώδες

pH:

 • Ιδανικό pH: 4,8 – 8,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια

Ασθένειες:

 • Βοτρύτης
 • Ωΐδιο
 • Ριζοκτόνια
 • Βερτισιλλίωση
 • Φυτοφθόρα
 • Φουζαρίωση
 • Ανθράκωση
 • Φώμοψη
 • Πεπλατυσμένοι καρποί
 • Κακοσχηματισμένοι καρποί

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Σαλιγκάρια
 • Θρίπες
 • Τετράνυχος
 • Βρωμούσες
 • Έντομα εδάφους
 • Νηματώδεις

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr, https://el.wikipedia.org