Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο
 • Βάθος: 1 – 2 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 20 – 15oC
 • Βέλτιστη: 15 – 28oC
 • Μέγιστη: 30 – 38oC

Έδαφος:

 • Βαθιά, χαλαρά, μέτρια νωπά εδάφη

pH:

 • Ιδανικό pH: 4,6 – 8,2

Άρδευση:

 • Ξηρική
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο
 • Κάθε 2 με 3 χρόνια
 • Μέθοδος συγκομιδής: Συγκομιστικές μηχανές

Ασθένειες:

 • Αρμιλλαρία
 • Ωΐδιο
 • Φυτοφθόρα
 • Αδρομυκώσεις
 • Σκούπα της μάγισσας
 • Μωσαϊκό

Εχθροί:

 • Τετράνυχος
 • Νηματώδεις
 • Βαμβακώδες κοκκοειδές

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org