Σπορά:

 • Εποχή: Μάρτιος
 • Βάθος: 3 – 5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 2 – 10oC
 • Βέλτιστη: 24 – 26oC
 • Μέγιστη: 26 – 35oC

Έδαφος:

 • Αμμώδη
 • Αργιλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH:6,0 – 7,2

Άρδευση:

 • Ξερικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Τέλη Αυγούστου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου
 • Μέθοδος συγκομιδής: Αλωνιστικές μηχανές σιτηρών

Ασθένειες:

 • Σκληρωτίνια
 • Καρκίνος μίσχου
 • Σήψη κεφαλής
 • Βοτρύτης
 • Περονόσπορος
 • Αλτενάρια
 • Σκωρίαση
 • Φυτοφθόρα

Εχθροί:

 • Σκόρος
 • Τιπούλα
 • Μελίγκρα
 • Κάμπιες
 • Lygus

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org