Σπορά:

 • Εποχή: Άνοιξη (Απρίλιο – Μάιο)
 • Βάθος: 4 – 6 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 5 – 10oC
 • Βέλτιστη: 15 – 28oC
 • Μέγιστη: 28 – 35oC

Έδαφος:

 • Αμμώδη
 • Αμμοπηλώδη

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Φεβρουάριο – Μάρτιο
 • Μέθοδος συγκομιδής: Μηχανές

Ανθεκτικό στις Ασθένειες


Εχθροί:

 • Προνύμφες των Mesapameasecalis και Hepialushumuli

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org