Σπορά:

 • Εποχή: Απρίλιο – Μάιο
 • Βάθος: 1 – 2 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 15 – 20oC
 • Βέλτιστη: 20 – 28oC
 • Μέγιστη: 28 – 38οC

Έδαφος:

 • Ελαφρά, φτωχά στραγγιζόμενα
 • Πετρώδη
 • Αμμώδη ή εδάφη που πλημμυρίζουν εύκολα

pH:

 • Ιδανικό pH: 5,0 – 7,5

Άρδευση:

 • Ξηρική
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αργά τον χειμώνα
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστική μηχανή

Ασθένειες:

 • Ριζοκτόνια
 • Φυτοφθόρα
 • Pythiumspp

Εχθροί:

 • Ακρίδες

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org