Εξοπλισμός-Δοχεία:

Οι διάφοροι τύποι δειγματολήπτη:

 

Δειγματοληψία:

Το δείγμα του εδάφους που θα αναλυθεί πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του αγροτεμαχίου
από το οποίο λήφθηκε γι’αυτό  απαιτείται κατά την δειγματοληψία να προσέχουμε τα
παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

Χρόνος Μεταφοράς δειγμάτων:

 

 

Πηγές: www.researchgate.net, www.moa.gov.cy

 

Αφήστε μια απάντηση