Για τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος είναι απαραίτητο να τηρούνται τα εξής:
 • Συλλέγουμε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα από κύριους κλάδους ή βλαστούς, από σημεία που δεν σκιάζονται, φυτών που βρίσκονται αμέσως πριν ή κατά τα πρώτα στάδια της παραγωγική τους ηλικίας
 • Δεν πρέπει να λαμβάνονται φύλλα όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο ανάπτυξης ή όταν βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν τη συγκομιδή
 • Τα φύλλα πρέπει να προέρχονται από φυτά της ίδιας ανάπτυξης, είδους, ποικιλίας και ποτέ δεν γίνεται ανάμειξη συγγενών ή ανόμοιων φυτειών
 • Τα φύλλα του δείγματος συλλέγονται την ίδια χρονική στιγμή
 • Για θερμοκηπιακές καλλιέργειες απαιτείται άμεση επέμβαση μόλις διαπιστωθεί διατροφικό πρόβλημα

Πρέπει να αποφύγουμε να συλλέξουμε δείγματα που προέρχονται από Φυτά τα οποία:

 • Καλύπτονται με χώμα, σκόνη ή υπολείμματα χημικών ουσιών
 • Έχουν προβληθεί από έντομα, ασθένειες ή έχουν τραυματιστεί
 • Είναι πολύ νεαρά ή όταν βρίσκονται στα τελευταία στάδια πριν τη συγκομιδή
 • Είναι νεκρά ή έχουν νεκρούς φυτικούς ιστούς
 • Βρίσκονται κάτω από συνθήκες έλλειψης υγρασίας ή αυξημένης θερμοκρασίας
 • Βρίσκονται σε κατάσταση τροφοπενίας
 • Βρίσκονται στα εξωτερικά όρια της καλλιέργειας
 • Αντιμετωπίζουν έντονη προσβολή ζιζανίων
 • Επίσης πρέπει να αποφεύγουμε τη συλλογή ολόκληρων φυτών, εκτός και αν πρόκειται για σπορόφυτα

Τρόπος δειγματοληψίας Δένδρων

 • Λαμβάνονται 4 – 8 φύλλα ανά δέντρο, σε μία ζώνη γύρω από την κόμη του, ύψους 1,5 – 2m και ανά ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (Β.Ν.Α.Δ.). Λαμβάνονται δείγματα κατά τις διαγώνιους αν είναι δυνατό ή ανά 5ο ή 10ο δέντρο στην περιοχή. Το τελικό δείγμα αποτελείται από 80 – 100 φύλλα και προέρχεται από περισσότερα από 25 δέντρα

Μετά τη συλλογή των Φύλλων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
 • Συμπλήρωση του δελτίου δειγματοληψίας
 • Συσκευασία των φύλλων σε χαρτοσακούλες
 • Άμεση αποστολή για ανάλυση ή τοποθέτηση των δειγμάτων στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4oC για όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα
 • Δεν τοποθετούμε τα δείγματα στην κατάψυξη
Αν η διαδικασία δειγματοληψίας δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ερμηνεία του αποτελέσματος της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, δεν θα είναι ορθή και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα και εκτιμήσεις.