Η προσθήκη της αγοράς γης στο επιχειρηματικό σχέδιο των Νέων Αγροτών μπορεί να βοηθήσει µε την ένταξη αλλά και την τήρηση των δεσμεύσεων στην ερχόμενη προκήρυξη.

Σε έξτρα μοριοδότηση και ευκολότερη τήρηση δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει η πρόβλεψη για την αγορά αγροτικής γης στο επιχειρηματικό σχέδιο των Νέων Αγροτών για την πρόσκληση του 2021. Μάλιστα, τα Σχέδια Βελτίωσης που έρχονται να ανοίξουν μέσα στο ερχόμενο Φθινόπωρο έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους νεαρούς που θα κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα να τηρήσουν τα όσα γράφουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο και μένει να φανεί αν η αγορά γης θα είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση.

Να σημειωθεί εδώ πως κατά την προετοιμασία της περασμένης πρόσκλησης Σχεδίων Βελτίωσης (2017) είχε προβλεφθεί η επιδότηση της αγοράς γης στο 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης, κάτι που τελικά, µε την προδημοσίευση του Μέτρου, δεν προχώρησε.

Ως εκ τούτου, είναι στην ευχέρεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ αν θα ανοίξει αυτή η δυνατότητα στα πλαίσια των καινούργιων Σχεδίων Βελτίωσης που προωθούνται ως πρόγραμμα που θα συµπέσει µε την πρόσκληση των Νέων Αγροτών, οι οποίοι, θα δικαιούνται μεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης και βαθμολογική πριμοδότηση. Η αγορά γης όπως προαναφέρθηκε θα μπορέσει να βοηθήσει και στη μοριοδότηση για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, καθώς αν προβλεφθούν επενδυτικές δαπάνες 10.000-17.500 ευρώ και άνω, τότε ο υποψήφιος δικαιούχος θα λάβει 5-10 µόρια. Σημειώνεται, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη διευκρίνιση για το ποιες επενδύσεις θεωρούνται πως συμβάλλουν σε αυτό το κριτήριο, ως εκ τούτου, η αγορά γης, είναι στο παιχνίδι. Άλλωστε, το επιχειρηματικό σχέδιο θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο όταν ανοίξει η πρόσκληση, οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος. Παράλληλα η αγορά γης μπορεί να βοηθήσει και στην επίτευξη των δεσμεύσεων για ελάχιστο τζίρο στο 50% της τυπικής απόδοσης που προκύπτει από τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2021.

Με περισσότερα στρέμματα ο νέος αγρότης μπορεί να αυξήσει κατά ένα βαθμό μετά το πρώτο έτος τις πωλήσεις του έχοντας μεγαλύτερη έκταση, και επίσης να αυξήσει την τυπική του απόδοση κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Υπενθυμίζεται πως µε βάση την προδημοσίευση του Μέτρου 6.1, κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου οι Νέοι Αγρότες καλούνται να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των:

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση