Φύτευση:

 • Εποχή: Άνοιξη
 • Αποστάσεις: 2-2,5 m μεταξύ των γραμμών και 0,80-0,90 m επί της γραμμής

Θερμοκρασίες:        

Ευαίσθητο σε συνθήκες παγετού

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Αποστραγγιζόμενο

pH:

 • pH: 5,5 -8
 • Ιδανικό pH: 6 – 6,5

Άρδευση:

 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Αύγουστος – Σεπτέμβριος
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά ή Μηχανές

Ασθένειες:

 • Ωίδιο
 • Ψευδοπερονόσπορος

Εχθροί:

 • Αφίδες
 • Τετράνυχος

 

Πηγές: Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη.