Η εταιρεία CHEMICO δραστηριοποιείται στις χημικές αναλύσεις από το 1986 προσφέροντας στους πελάτες της αξιοπιστία και εχεμύθεια στα αποτελέσματα της.

 

Ετησίως διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο όγκο δειγμάτων από ένα ευρύ πελατολόγιο δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φυσικών προσώπων. Καθώς συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες (SHELL, BP, AVIN OIL, JET OIL, AEGEAN OIL, ELIN OIL, EKO κ.α) για την διασφάλιση της ποιότητας των διακινουμένων από αυτών, των υγρών καυσίμων καθώς και τον χημικό έλεγχο υγρών αποβλήτων. Με το Α.Π.Θ (Τμήμα Γεωλογίας) όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο Potsdam (GERMANY), με τον Ο.Α.Σ.Θ για την παρακολούθηση ποιοτικού ελέγχου στα καύσιμα και νερών και με πλήθος άλλων εταιρειών.

Η CHEMICO διαθέτει μεταξύ άλλων :

 • Εργαστήριο Καυσίμων ( για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε όλα τα είδη των καυσίμων και ορυκτελαίων)
 • Εργαστήριο Επιμολυντών Τροφίμων (για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, τοξινών, βιταμινών και διαφόρων επιμολυντών σε αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ζωοτροφές)
 • Εργαστήριο Διαθρεπτικής Επισήμανσης Τροφίμων (για χημικές αναλύσεις τροφίμων και την διαθρεπτική επισήμανση τους)
 • Εργαστήριο Περιβάλλοντος (για χημικές αναλύσεις σε νερά, απόβλητα, εδάφη, φύλλα και φυτικούς ιστούς)
 • Εργαστήριο Υπολειμμάτων (για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα)
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Ελέγχου Γενετικής Τροποποίησης (για εντοπισμό γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε σπόρους σποράς, αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ζωοτροφές)
 • Τμήμα Gas Free ( για το έλεγχο εκρηκτικών αερίων σε διάφορους χώρους)

Η αρίστη επιστημονική κατάρτιση των χημικών μας και η επαγγελματική μας δραστηριότητα στο χώρο των χημικών αναλύσεων με εικοσαετή και πλέον εμπειρία , σε συνάρτηση με τον διακριβωμένο τεχνολογικά εξοπλισμό προσδίδουν στην CHEMICO φερεγγυότητα, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Διακριβώσεις:

 • C3T ( COMMAND CONTROL COMMUNICATION TECHNOLOGIES)
 • PARAGON SCIENTIFIC LTD
 • KAPA AUTOMATION
 • PRIME
 • PANREAC
 • LINDE GAS

Πιστοποίηση Ε.Σ.Υ.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.chemicolab.gr

Μακεδονικής Αμύνης 20
Δ. Θεσσαλονίκη, 54633,
Θεσσαλονίκη
2310 287642
6944 465491
6947 406502
6948 848615
info@chemicolab.gr