Χημική Ανάλυση  νερού

Γενικές Οδηγίες:

 • Χρησιμοποιείτε φιάλη εμφιαλωμένου νερού ή πλαστικό αχρησιμοποίητο μπουκάλι του 0,5- 1,5 L
 • Αδειάστε το περιεχόμενο και ξεπλύνετε το µε το νερό προς ανάλυση
 • Αφήστε το νερό να τρέξει για 2 λεπτά
 • Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις φορές µε το νερό προς ανάλυση
 • Γεμίστε τη φιάλη μέχρι να υπερχειλίσει, µην αφήνοντας καθόλου όγκο αέρα
 • Σφραγίστε καλά τη φιάλη
 • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο µε τη χρήση φορητού ψυγείου µε παγοκύστες
 • Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου

Ειδικές Οδηγίες:

 • Σε περίπτωση που το δείγμα νερού προέρχεται από νέα γεώτρηση, αφήστε τη γεώτρηση να
  δουλέψει περιοδικά για τουλάχιστον 72 ώρες
 • Ιδανικό σημείο δειγματοληψίας είναι το σημείο πόσης του νερού. Αν δηλαδή υπάρχει η διάταξη γεώτρηση – δεξαμενή – βρύση, το δείγμα συλλέγεται από τη βρύση έτσι ώστε να προκύψουν στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου σωληνώσεων
 • Αν το δίκτυο ύδρευσης είναι καινούργιο, πριν συλλέξετε το δείγμα αφήστε τις βρύσες να δουλέψουν περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης παρουσιάζουν πολύ
  αυξημένες τιμές στα μέταλλα που σχετίζονται µε τις σωληνώσεις και που μειώνονται σταδιακά µε τη χρήση
 • Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας διαθέτει σήτα, αφαιρέστε την πριν την
  ανοίξετε και αφήσετε το νερό να τρέξει