Αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κατάλογος με τις εισπράξεις βασικής ενίσχυσης 2020. Η Agrenda φιλοξενεί τη λίστα με τους πρώτους 100 αποδέκτες ενισχύσεων του εν λόγω καθεστώτος.

Με κάποιες αξιοσημείωτες περιπτώσεις δικαιούχων που δεν βρισκόντουσαν στη σχετική λίστα του 2019 και εμφανίζονται τώρα µε ενισχύσεις άνω των 40.000 ευρώ, και περιπτώσεις ατόμων που αύξησαν τη βασική τους πληρωμή σε ένα χρόνο κατά περίπου 30.000 ευρώ, απαρτίζεται ο κατάλογος µε τους 100 δικαιούχους που έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσά από το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2020.  Ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται αναρτημένος σε ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (https://transpay.opekepe.gr/) από τις 30 Μαΐου λόγω κοινοτικής υποχρέωσης µε τα στοιχεία να είναι προσβάσιµα προς όλους. Σε αυτά τα ποσά μπορεί παράλληλα να προστεθεί κατά περίπτωση και το πρασίνισμα, που είναι περίπου ίσο µε το 40-50% του ποσού της βασικής ενίσχυσης.

Συνολικά φαίνονται 10 νομικά πρόσωπα να λαμβάνουν υψηλές ενισχύσεις ενώ το παρών δίνουν για ακόμη µία χρονιά το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο ΕΛΓΟ Δήµητρα. Οι 100 πρώτοι φαίνεται να συγκεντρώνουν στο σύνολό τους 5.625.413 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο κατά περίπου 50.000 ευρώ σε σχέση µε τους 100 πρώτους του 2019. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι μειωμένα κατά ένα ποσοστό καθώς όπως είναι γνωστό ακόμα υπάρχουν χρωστούµενα βασικής ενίσχυσης από την εξόφληση του 2020.

Σημειώνεται εδώ πως σύμφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από 20.000 ευρώ και άνω βασική ενίσχυση λαμβάνουν 1.315 δικαιούχοι, απορροφώντας ποσό της τάξεως των 37,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 1,1 δις ευρώ, που μοιράζεται ετησίως για τη βασική ενίσχυση. Δηλαδή ο μέσος όρος ενίσχυσης είναι 28.000 ευρώ για αυτούς τους δικαιούχους.

Με δεδομένο πως το 10% των εκμεταλλεύσεων συγκεντρώνει το 48% των άμεσων ενισχύσεων (στοιχεία Γ.Π.Α, ΟΣ∆Ε 2019), ο µόνος τρόπος να πραγµατοποιηθεί µία άλλη κατανοµή την ερχόμενη προγραμματική περίοδο, συνοψίζεται σε τέσσερις προϋποθέσεις:

Ενεργός αγρότης: Θα ορίσει τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης στην ερχόμενη ΚΑΠ. Από την επιστημονική ομάδα που υποστηρίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και το ΥΠΑΑΤ, έχει προταθεί να µπει ως προϋπόθεση καταβολής της βασικής ενίσχυσης η ένταξη στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Για την ένταξη στο ΜΑΑΕ όμως πλέον θα πρέπει να είναι σε θέση κάποιος να αποδείξει ότι πράγματι έχει αγροτική δραστηριότητα µε βάση οικονομικές συναλλαγές όπως τιμολόγια από ένα ποσό και πάνω αναλόγως τη στρεμματική τους έκταση. Εξαιρούνται οι αγρότες µε άμεσες ενισχύσεις έως κάποιο ποσό (έως 1.250 ευρώ).

Σύγκλιση: Συνεπάγεται σε αύξηση μοναδιαίας αξίας δικαιώματος για όσους έχουν μικρότερη αξία από το μέσο όρο και μείωση για όσους βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο. Άγνωστες οι προθέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν κατατεθεί πολλαπλά σενάρια. Η ανάλυση SWOT από την υποστηρικτική ομάδα που έχει στα χέρια του το ΥΠΑΑΤ προτείνει την πλήρη σύγκλιση 100% των δικαιωμάτων. Τελική απόφαση έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Αναδιανεμητική ενίσχυση (συμπληρωματικό πριμ): Θα τη λαμβάνουν όλοι οι καλλιεργητές στην Ελλάδα ανά περιφέρεια ενίσχυσης.  Σημειώνεται εδώ πως έχει κατατεθεί πρόταση στο ΥΠΑΑΤ από την ομάδα του ΓΠΑ να δίνεται µόνο σε κατ’ επάγγελμα αγρότες καθώς είναι εκείνοι που εξαρτώνται στο μεγαλύτερο βαθμό από τη γεωργία.

Κατάργηση ατομικών δικαιωμάτων: Όλοι οι αγρότες από το 2023 θα λαμβάνουν την ίδια ενίσχυση ανά στρέμμα, για όλη την επιλέξιμη έκταση. Πλήρης απεμπλοκή από τα δικαιώματα, χρειάζεται αποδεδειγμένη αγροτική δραστηριότητα στα δηλωμένα αγροτεμάχια για τη λήψη. Ακόμα ένα σενάριο που βρίσκεται στα χέρια του ΥΠΑΑΤ και μελετάται.

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση