Η ακτινογραφία του πρωτογενή τομέα, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Μικρή μείωση της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γης κατά 0,2%, με την μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στα κηπευτικά (3,7%), με τα λιόδεντρα να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της, τα οποία φτάνουν τα 7.930 χιλιάδες στρέμματα (αυξημένα κατά 0,8%), καταγράφεται στην ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα για το 2019, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημειώνουν τα οπωροφόρα κατά 4,6%, ενώ μειωμένα κατά 2,5% είναι τα αμπέλια. Την ίδια στιγμή, την μεγαλύτερη αύξηση κατά 24,2% παρουσιάζουν τα αρωματικά φυτά, ενώ η μεγαλύτερη μείωση κατά 16% παρατηρείται στα βρώσιμα όσπρια.

Σε ότι αφορά τα γεωργικά προϊόντα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο σκληρό σιτάρι (κατά 11,5%) και στο ελαιόλαδο (κατά 11,4%), ενώ αυξημένη κατά 17,2% παρουσιάζεται η παραγωγή ελαιόκαρπου.

Ο συνολικός αριθμός των χοίρων παρουσιάζεται μειωμένο, την ίδια στιγμή που η παραγωγή χοιρινού κρέατος σημειώνει αύξηση.

Αυξημένη παρουσιάζεται και η συνολική παραγωγή γάλακτος κατά 2,2%.

Σε ότι αφορά τα γεωργικά μηχανήματα παρουσιάζεται μείωση στη χρήση των ψεκαστικών μηχανημάτων και των γεωργικών ελκυστήρων.

Αναλυτικά η ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα για το 2019, όπως την επεξεργάστηκε και ανέλυσε η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

 

Α. Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) κατά το έτος 2019 ανέρχεται σε 32.165,4 χιλιάδες στρέμματα.

Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, κατανέμονται ως εξής:

Οι μεταβολές της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης των σημαντικότερων (σε όρους κάλυψης επί του συνόλου της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης) ειδών καλλιεργειών που  παρατηρούνται σε σύνολο Χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, είναι:

 

Β. Παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Οι μεταβολές των σημαντικότερων ως προς τον όγκο παραγωγής γεωργικών προϊόντων, κατά ομάδες και είδη, σε σύνολο Χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, είναι:

 

Γ. Ζωικό κεφάλαιο: Αριθμός ζώων και παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων

1. Αριθμός ζώων

Οι μεταβολές του αριθμού των σημαντικότερων ειδών ζώων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, είναι:

2. Παραγωγή κρέατος

Οι μεταβολές της παραγωγής κρέατος, κατά είδος ζώου, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, είναι:

3. Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων

Οι μεταβολές του όγκου παραγωγής γάλακτος και των σημαντικότερων κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6, είναι:

 

Δ. Γεωργικά μηχανήματα

Οι σημαντικότερες μεταβολές των χρησιμοποιούμενων γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 7, είναι:

 

Πηγή:www.in.gr

Αφήστε μια απάντηση