Το ερώτημα που υπάρχει στα χείλη όλων των νέων αγροτών.

Το ερώτημα που υπάρχει στα χείλη όλων των νέων αγροτών που εντάχθηκαν στην τελευταία προκήρυξη του Μέτρου 6.1 για την Ενίσχυση των Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι: Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε αίτηση αποπληρωμής από το πρόγραμμα;

Κι αυτό γιατί από τη μία, ανάλογα με την περιφέρεια, το 2021 ή το 2022 είναι η τελευταία χρονιά της πενταετίας, κι από την άλλη η πανδημία του κορωνοϊού έχει καθυστερήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό (πάνω από 1 έτος) τα σεμινάρια του ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Και τα σεμινάρια αυτά είναι υποχρέωση των δικαιούχων του προγράμματος να τα παρακολουθήσουν προκειμένου να καταθέτουν την αίτηση για την εξόφληση της ενίσχυσης.

Η γενική απάντηση στο ερώτημα είναι: Η αίτηση αποπληρωμής πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονικά το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Ένα παράδειγμα

Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Κρήτης, μία περιοχή με πολλούς νέους αγρότες ενταγμένους στο πρόγραμμα και σχετικά οργανωμένη διοικητική δομή, είχε εντάξει στο πρόγραμμα την «πρώτη φουρνιά» δικαιούχων στις 18-07-2017.

Υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκαν κι άλλες αποφάσεις ένταξης για το ίδιο πρόγραμμα, ανάλογα με την πορεία εξέτασης των ενστάσεων και την υπερδέσμευση χρημάτων από το Υπουργείο.

Έτσι, με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τους δικαιούχους, της υπ’ αριθμ. 149243/18-07-2017 απόφασης ένταξης πράξεων, ότι οφείλουν να καταθέσουν αίτημα αποπληρωμής, το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Οπότε η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ των αιτημάτων αποπληρωμής της εν λόγω απόφασης ένταξης ορίζεται η 17/07/2021.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους μελετητές/γεωπόνους, με τους οποίους έχουν συνεργασία, ώστε να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική οριστικοποίηση του αιτήματος πληρωμής και εν συνεχεία την υποβολή του φυσικού φακέλου, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, στις οικείες ΔΑΟΚ.

 

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση