Άνθρακας (C)

 

Ο άνθρακας υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα ως CO2 (400 ppm) και στους υδάτινους όγκους ως διαλυμένο CO2 . Από εκεί δεσμεύεται με τη φωτοσύνθεση από τους αυτότροφους οργανισμούς, οι οποίοι:

Τα φυτά μπορούν να αναπτυχθούν μέχρι και 50% ταχύτερα σε συγκεντρώσεις 1000 ppm.

Η διαλυτότητα του CO2 στο νερό είναι περίπου 90 mL / 100 mL νερού.

 

Άζωτο (N)

Το άζωτο υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα ως N2 (78,09%) και στο έδαφος σε μορφή ορυκτών, κυρίως νιτρικό νάτριο και νιτρικό κάλιο.

Από τον ατμοσφαιρικό αέρα αφαιρείται:

Μορφή αζωτούχων λιπασμάτων:

Οι ρίζες απορροφούν το Ν από το εδαφικό διάλυμα

Το μεγαλύτερο ποσοστό του Ν των φύλλων βρίσκεται στους χλωροπλάστες. Είναι συστατικό των αμινοξέων, νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών, πουρινών, πυριμιδινών, ορμονών, συνενζύμων, αλκαλοειδών, της χλωροφύλλης κ.α. Έχει ιδιαίτερη σημασία βλαστική ανάπτυξη. Η έλλειψη του στοιχείου μπορεί να έχει ως συνέπεια την περιορισμένη βλαστική ανάπτυξη, τη χλώρωση φύλλων, την εκδήλωση πρώτα στα κατώτερα (γηραιότερα) φύλλα και την περιορισμένη χλώρωση και μικροφυλλία των φύλλων της κορυφής.

 

Πηγή: Θεριός Ι., 2005. Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη. Ελλάς. Ε.Ε.

Αφήστε μια απάντηση