Στην ενοποίηση όλων των “πλατφορμών” καταγγελιών κάτω από μία υπηρεσία-πλατφόρμα προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η ενιαία αυτή υπηρεσία, που θα αφορά και τους εποπτευόμενους φορείς (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ κ.ά.) πρόκειται να λειτουργήσει κανονικά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στο ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρεται ότι η σχετική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και είναι υπογεγραμμένη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό. Η απόφαση προβλέπει ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών οικονομικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και εγκαταστάσεων.

Όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «βασικός στόχος του ΥπΑΑΤ είναι μέσα από αυτή τη σημαντική απόφαση, η εγκαθίδρυση σχέσης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το υπουργείο και η διασφάλιση της χρηστής διοίκησης, αλλά και της νομιμότητας, μέσα από ταχείες, άμεσες και σε μέγιστο βαθμό ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Σημειώνεται τέλος, ότι το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών θα ενταχθεί μελλοντικά σε ευρύτερο σύστημα ελέγχων, το οποίο θα περιλαμβάνει αντίστοιχα συστήματα περισσότερων υπουργείων».

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με την είσοδό τους σε αυτή, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου (π.χ. ασφάλεια τροφίμων, λειτουργία παρανόμων εγκαταστάσεων κ.λπ.) ψηφιακά, στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του i-AGRIC, τηλεφωνικά στον αριθμό 1540, ενώ τυποποιημένα έντυπα θα διατίθενται προς διευκόλυνση των πολιτών, αλλά και ταχυδρομικά.

Εν συνεχεία, οι καταγγελίες θα αξιολογούνται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών μέσω μίας ταχείας ψηφιοποιημένης διαδικασίας με γνώμονα την κατ’ αρχήν βασιμότητά τους και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας που δύναται να επιφέρουν οι καταγγελλόμενες πράξεις στο δημόσιο συμφέρον ή και στο κοινό. Ιδιαίτερα θα αξιολογείται και ο κίνδυνος από καιροσκοπικές συμπεριφορές που αποβλέπουν στην επιδίωξη παράνομου οφέλους σε βάρος των καταναλωτών ή και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, όπως και σε παραβάσεις που θίγουν με οποιονδήποτε τρόπο ευαίσθητες ομάδες (π.χ. λόγω κοινωνικών περιστάσεων ή/και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το γένος, η υγεία τους, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και η οικονομική κατάσταση).

Επόμενο βήμα θα είναι η κατάταξη των καταγγελιών σε κατηγορίες (πολύ σημαντική, σημαντική, χωρίς ενδιαφέρον), ώστε να δίνεται αντίστοιχη προτεραιότητα στην ανάληψη ελεγκτικών ενεργειών μέσω ενιαίας, διαφανούς και αντικειμενικής προσέγγισης και μεθοδολογίας, ώστε στην συνέχεια, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να επιβάλλονται κυρώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πέραν της διασφάλισης αντικειμενικότητας και διαφάνειας, το νέο σύστημα αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ορθολογικότερη χρήση ανθρώπινων πόρων και μέσων. «Η σχετική Πολιτική που θα διέπει το όλο σύστημα, θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ ώστε να παρέχονται άμεσες και απολύτως επαρκείς πληροφορίες προς τους πολίτες, που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία», ανέφεραν τα ίδια στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μόνη εξαίρεση θα αποτελέσει ο ΕΦΕΤ, ο οποίος έχει το δικό του, αυτόνομο σύστημα. Αξίζει ακόμα να επισημανθεί μία από τις βασικές παραμέτρους του νεοσύστατου αυτού συστήματος που είναι η άντληση και ανάλυση σημαντικών στατιστικών στοιχείων που θα επιτρέψουν τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωσή του.

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση