Μαγγάνιο (Mn)

Το μαγγάνιο απορροφάται ως Mn++. Είναι συστατικό της υπεροξειδικής δισμουτάσης (συμμετοχή στη φωτόλυση του νερού, προστασία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού από τις δυσμενείς επιδράσεις του Ο) κ.α. Έχει ιδιαίτερη σημασία στη φωτοσυνθετική απελευθρωση του Ο, στην αναπνοή και τον μεταβολισμό του Ν, στην ενεργοποίηση ενζύμων του κύκλου του Krebs (μεταβολισμός υδατανθράκων) κ.α. Η έλλειψη του στοιχείου έχει ως συνέπεια τη μεσονεύρια χλώρωση, κυρίως στα φύλλα της κορυφής. Υπάρχουν ομοιότητες με την έλλειψη του σιδήρου (Fe).

 

Μολυβδαίνιο (Μο)

Το μολυβδαίνιο απορροφάται ως MoO4. Είναι συστατικό της νιτρογενάσης, της νιτρικής ρεδουκτάσης κ.α. Έχει ιδιαίτερη σημασία στην αζωτοδέσμευση των ψυχανθών, στον μεταβολισμό του Ν κ.α. Είναι το μόνο ιχνοστοιχείο που είναι ευκίνητο μέσα στο φυτό, μετακινείται από τα κατώτερα και μεσαία φύλλα προς τα φύλλα της κορυφής. Η έλλειψη του στοιχείου είναι παρόμοια με την έλλειψη Ν. Συνέπεια της έλλειψης είναι η μείωση του πλάτος των νεαρών φύλλων. Ευαίσθητα είδη είναι τα σταυρανθή και ψυχανθή.

 

Χλώριο (Cl)

Το χλώριο απορροφάται ως Cl. Έχει ιδιαίτερη σημασία στις αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης (αντίδραση Hill) κ.α. Η τοξικότητα του στοιχείου έχει ως συνέπεια την περιφερειακή νέκρωση των φύλλων της βάσης.

 

Αλατότητα

Η αλατότητα είναι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων στο έδαφος, ειδικά NaCl. Είναι ο κύριος περιοριστικός περιβαλλοντολογικός παράγοντας για την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών καθώς και για την παραγωγικότητά τους. Με την εμφάνιση της αλατότητας στα φυτά υπάρχει μείωση του υδατικού δυναμικού, όπου αυξάνει το οσμωτικό δυναμικό του εδαφικού διαλύματος και μειώνεται η διαθεσιμότητα του νερού στα φυτά. Εμφανίζεται τοξικότητα Na και Cl και ανταγωνισμός στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

Τα δημητριακά είναι πιο ανθεκτικά από τα λαχανικά και τα οπωροφόρα.

Αντιμετώπιση αλατότητας:

 

 

Πηγή: Θεριός Ι., 2005. Ανόργανη θρέψη και λιπάσματα. Εκδόσεις Γαρταγάνης. Θεσσαλονίκη. Ελλάς. Ε.Ε.

Αφήστε μια απάντηση