Μεταξύ 2007 και 2018, το μέσο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ αυξήθηκε, φθάνοντας τα 35.300 ευρώ ανά εκμετάλλευση και 22.500 ευρώ ανά ετήσια μονάδα εργασίας το 2018.

Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως στην Ελλάδα που ο μέσος όρος των αγροτικών εισοδημάτων κυμαίνεται στις 10.000 ευρώ, καθώς και βάσει των τύπων της γεωργίας, το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης κατόχων εκμεταλλεύσεων και διευθυντών. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα βασικά ευρήματα της έκθεσης «Οικονομική επισκόπηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ», που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Ιουλίου.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί μια επισκόπηση των βασικών οικονομικών εξελίξεων στις ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις έως το 2018, βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν για το δίκτυο δεδομένων λογιστικής εκμετάλλευσης (FADN). Η περίοδος ανάλυσης καλύπτει δεδομένα από το 2007 έως το 2018.

Η αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για την κτηνοτροφική παραγωγή αντίστοιχα κατά 34% και 36%, οδήγησε σε αύξηση του γεωργικού εισοδήματος κατά την περίοδο ανάλυσης. Όσον αφορά το εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας, το υψηλότερο μέσο εισόδημα καταγράφηκε το 2018 στα 22.500 ευρώ, ελαφρά αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το 2017 και 41% υψηλότερο από ό, τι το 2007.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, συνοπτικά, διαπιστώνονται τα εξής:

 

Περαιτέρω λεπτομερή δεδομένα και ανάλυση μπορείτε να βρείτε στην έκθεση «Οικονομική επισκόπηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ», η οποία καλύπτει το εισόδημα της εκμετάλλευσης, τη γεωργική παραγωγή, το κόστος, τον ρόλο της στήριξης του εισοδήματος της ΚΑΠ και τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ.

 

 

Πηγή : www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση