Από τα 97 εκατ. ευρώ ετήσιας δαπάνης να φτάσει έως και τα 450 εκατ. ευρώ όσον αφορά στη στήριξη των παραγωγών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, καλείται η Ελλάδα, ώστε να συνδράμει στον ευρωπαϊκό στόχο για την αύξηση των στρεμμάτων που έχουν βιολογική πιστοποίηση στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο έως το 2030 να καλύψει το 25% της χρησιμοποιούμενης αγροτικής γης µε βιολογικές συμβάσεις, κάτι που επικυρώθηκε στο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας την Δευτέρα 19 Ιουλίου. Σύμφωνα µε το σχέδιο δράσης της ΕΕ, τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωμένα να συμβάλουν σε αυτό τον στόχο µε τα κονδύλια της ερχόμενης προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον έχει η σχετική μελέτη της διεθνούς οργάνωσης για τη βιολογική γεωργίας, IFOAM, που αναφέρει ότι ειδικότερα η χώρα µας θα πρέπει να αυξήσει από 2 έως 4,5 φορές πάνω τις δαπάνες της για τη βιολογική γεωργία, και την ίδια ώρα να προχωρήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω του ετήσιου πριμ ανά καλλιεργητική ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα µε την έκθεση, η Ελλάδα διαθέτει 5,28 εκατ. στρέμματα βιολογικής γης την οποία διαχειρίζονται 30.124 βιοκαλλιεργητές/βιοκτηνοτρόφοι µε μέσο όρο έκτασης τα 176 στρέμματα και μεταποιούν 1.642 επιχειρήσεις (στοιχεία του 2019). Στην τρέχουσα περίοδο η χώρα µας, µέσω του Μέτρου 11 για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας διαθέτει 97 εκατ. ευρώ ετησίως (κάλυψη του 50,4% της έκτασης µε 39 ευρώ το στρέμμα κατά μέσο όρο), την ώρα που όμως, η κατά κεφαλήν κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων είναι μόλις 66 εκατ. ευρώ ετησίως (5 ευρώ ανά Έλληνα).

Για να καλύψει λοιπόν το μερίδιο που της αναλογεί η χώρα µας προς τον ευρωπαϊκό στόχο, θα πρέπει να προβλέψει στον εθνικό φάκελο της ΚΑΠ ετήσια στήριξη που θα ξεκινά από τα 179 εκατ. ευρώ εφόσον μείνει σταθερή η στρεμματική στήριξη και συνεχίζει να στηρίζει το 50% των εκτάσεων. Εφόσον αυξήσει τη στρεμματική ενίσχυση κατά 25%, τότε το ποσό ανεβαίνει στα 214-224 εκατ. ευρώ, ενώ, εφόσον βάλει στόχο η χώρα µας να καλύψει µε επιδότηση όλες τις βιολογικές εκτάσεις θα πρέπει να προβλέψει μέχρι και 444 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η IFOAM αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει κάποιο εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, ούτε κάποιο ειδικότερο πλάνο έως το 2030, ενώ, προτείνει να αυξήσουν οι εθνικές αρχές το ετήσιο πριμ για να εξασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί αποζημιώνονται δίκαια για τα έξοδα στα οποία γεννά η ενασχόληση µε τη βιοκαλλιέργεια.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η Ελλάδα περιορίζεται στο μέγιστο στρεμματικό ποσό (60 ευρώ για ετήσιες, 90 ευρώ για πολυετείς καλλιέργειες) που επιτρέπεται κοινοτικά όσον αφορά τις επιδοτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας, γεγονός που προφανώς, δεν δίνει κανένα κίνητρο ειδικά για τα κηπευτικά και τις περισσότερες δενδρώδεις καλλιέργειες. Αντίθετα, εφόσον κάποιο κράτος-µέλος πάει έναν στρωμένο φάκελο προς την Κομισιόν για ορισμένες καλλιέργειες που θέλει να προωθήσει, μπορεί να αυξήσει το συγκεκριμένο ποσό κατά παρέκκλιση των κοινοτικών κανονισμών. Για παράδειγμα, η έκθεση της IFOAM δείχνει πως η Γερμανία δίνει έως 600 ευρώ το στρέμμα για τα βιολογικά κηπευτικά και 285 ευρώ για τα δέντρα και η Ισπανία έως 200 ευρώ για τα κηπευτικά. Ιταλία, Αυστρία και Βέλγιο παρέχουν επιδότηση άνω των 100-120 ευρώ στα κηπευτικά και τις δενδρώδεις. Ενδιαφέρον εδώ έχει βέβαια και η περίπτωση της Ολλανδίας που δεν προσφέρει καθόλου βιολογικές επιδοτήσεις, ωστόσο η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων ξεπερνά τα 1,2 δις στην εγχώρια αγορά (4% του συνόλου).

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση