Μία λίστα από επτά δράσεις ενισχύσεων μέσα από τις οποίες αγρότες και κτηνοτρόφοι θα επιλέγουν ποια τους ταιριάζει ώστε να λαμβάνουν πληρωμή από το νέο πρασίνισμα της ερχόμενης ΚΑΠ, έχει παραδοθεί στο ΥΠΑΑΤ από τους αρμόδιους που σχεδιάζουν το στρατηγικό σχέδιο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των Agrenda και Agronews.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ προτείνονται μεταξύ άλλων δράσεις για την ευζωία των ζώων και τη διατήρηση των βοσκοτόπων για τους κτηνοτρόφους, η αμειψισπορά για τους κατόχους αροτραίων εκτάσεων και η προστασία µη παραγωγικών στοιχείων του περιβάλλοντος.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις σχετικές δράσεις διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δίνεται για να συμπληρωθούν οι απώλειες από την κατάργηση του τρέχοντος καθεστώτος πρασινίσματος. Σημειώνεται πως σε αντίθεση με την τρέχουσα περίοδο, οι νέες δράσεις δεν θα προσμετρώνται επί του δικαιώματος (48-50% επί της βασικής το τρέχον πρασίνισμα), αλλά θα δίνεται ένα στρεμματικό ποσό (ή ανά ζώο) το οποίο μάλιστα ενδέχεται να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα από την Τρίπολη, παρουσιάστηκε ο ενδεικτικός πίνακας προϋπολογισμού του Εθνικού Φακέλου για την ΚΑΠ 2023-2027.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της η Χρυσούλα Θεοδωρίδου (Τμήμα ΚΑΠ & Ευρωπαϊκών Σχέσεων ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων, ΥπΑΑΤ) η ενδεικτική κατανομή του φακέλου των άμεσων ενισχύσεων για τη νέα ΚΑΠ στην Ελλάδα θα έχει ως εξής:

Βασική ενίσχυση: 862.598.960 ευρώ (από 1.091.170.000 ευρώ)

Αναδιανεμητική ενίσχυση: 179.707.700 ευρώ (νέο)

Νέο πρασίνισμα: 449.269.250 ευρώ (νέο)

Νέοι γεωργοί: 35.941.540 ευρώ (από 36.692.000 ευρώ)

Συνδεδεμένη στήριξη 15%: 269.561.550 ευρώ (από 182.056.000 ευρώ)

Μεταφορά 5% στον Πυλώνα ΙΙ: 94.583.000 ευρώ (από 96.558.850 ευρώ)

Η μείωση της αξίας των δικαιωμάτων και η πλήρης εξίσωση τους (100% σύγκλιση µε πέντε βήματα την περίοδο 2022-2026), αναμένεται να φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στις ετήσιες πληρωμές των αγροτών, ενώ, την ίδια ώρα από τα παραπάνω φαίνεται πως το κονδύλι για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αυξάνεται κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Ο ορισμός του ενεργού αγρότη

Για άλλα κρίσιμα ζητήματα της νέας ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα ο ορισμός του «ενεργού αγρότη», από το υπουργείο περιορίστηκαν να δώσουν το γενικό περίγραμμα που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Στο περίγραμμα αυτό αναφέρονται τα εξής:

Δυνατότητα: ενεργοί όσοι λαμβάνουν έως 5.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση