Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 30 Ιουλίου θα σταλεί στις Βρυξέλλες ο φάκελος που θα ορίσει το σύστημα άμεσων ενισχύσεων που θα ισχύσει για το ΟΣΔΕ του 2022, ο οποίος θα περιλαμβάνει και την αύξηση των χαμηλών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του νέου κύκλου σύγκλισης που θα διαρκέσει μέχρι το 2026.

Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν στα χέρια τους πρόταση από τους συμβούλους που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό της ΚΑΠ, για βήμα σύγκλισης 60% για το 2022. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει:

Για να χρηματοδοτηθεί η αύξηση των δικαιωμάτων θα γίνει οριζόντια περικοπή ανά περιφέρεια ενίσχυσης στις επιδοτήσεις που βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο ενισχύσεων (ιστορικά δικαιώματα).

Με πέντε βήματα η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων

Για την οριστική κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων µε πέντε σταδιακά βήματα από το 2022 έως το 2026 δεσμεύτηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός από το Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης όπου πραγματοποιήθηκε η συνδιάσκεψη της νέας ΚΑΠ την περασμένη Δευτέρα.

Η συγκεκριμένη δέσμευση ήταν μέρος επτά παρεμβάσεων που προανήγγειλε για τη νέα προγραμματική περίοδο ο υπουργός, ο οποίος ωστόσο, πέρα από τη σύγκλιση 100%, απέφυγε να δώσει οποιοδήποτε άλλο ουσιαστικό στίγμα για άλλα καθεστώτα όπως για παράδειγμα το πώς θα υπολογισθεί και θα λειτουργήσει η αναδιανομή και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, το πώς θα κατανεμηθούν τα δικαιώματα ενίσχυσης ή ακόμα και το πώς ακριβώς θα γίνουν τα βήματα της σύγκλισης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λιβανός ανέφερε:

Πρώτον: Καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, µε στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 µε συγκεκριμένα βήματα έως το 2026.

«Προχωράμε σε αλλαγή στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης, µε την επιλογή µέσω της σύγκλισης στο 100% της μοναδιαίας τιμής δικαιώματος ανά αγρονομική Περιφέρεια», σημείωσε ο κ. Λιβανός

Δεύτερον: Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις µέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Από το 2023 εφαρμόζεται η αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή η δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων µε πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Τρίτον: Προκειμένου να µην υπάρξουν αιφνιδιασμοί, για το 2022 το καθεστώς συνδεδεμένων θα παραμείνει σταθερό.  Ωστόσο από το 2023 προχωρά ο ανασχεδιασμό τους, µε γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

Τέταρτον: Ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς  για το κλίμα και το περιβάλλον.

Mέσω στοχευµένων δράσεων που θα αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στην προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου & στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας.

Πέµπτον: Προωθείται η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού µας πληθυσμού µέσω της προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. «Αυξάνουμε στο στρατηγικό µας σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3% το ποσοστό του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες», τόνισε ο κ. Λιβανός

Έκτον: Στηρίζονται τις βιολογικές καλλιέργειες µε βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Έβδοµον: Ενδυναμώνεται η αγροτική  εκπαίδευση & κατάρτιση. Δημιουργείται το AKIS ( Agriculture Knowledge Innovation System), ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών µας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 την Δευτέρα 26 Ιουλίου, επαναλαμβάνοντας τις προθέσεις του για κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων και την ενεργοποίηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης- που είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτική- από το 2023.

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση